جستجو
Filters

حریم کاربر

حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مشتریان گرامی که در اختیار هایپر نیکا قرار گرفته همواره جزء اولویت های ما  است و هایپر نیکا از ارائه اطلاعات شخصی کاربران، به دیگر بنگاه های اقتصادی یا هر فرد ثالث دیگری خودداری  خواهد نمود، مگر در مواردی که با حکم قانونی ، ملزم به ارائه این اطلاعات به مراجع ذی صلاح باشد.